O včelích produktech

Med
med

Jak včely vyrábějí med?

Včela saje nektar a medovici sosáčkem nebo vylizuje jazýčkem. Naplní si medný váček, který má objem cca 55-60 mm3. Létavka si ho nenaplní nikdy až k prasknutí. Nikdy ho však zcela nevyprázdní. Za snůškou vyletuje s určitou rezervou. Při návratu do úlu na sebe upozorní nabízením přinesené sladiny a tanečky, které mobilizují mladušky. Potom náklad předá 3-4 mladuškám. Odpočine si, vyčistí oči, tykadla a hrudník, přijme novou potravu na cestu a znovu vyletuje, 7-16 letů za den, 7-80 minut jeden let dle vydatnosti snůškového zdroje.

Pyl
Pyl

Včela létavka poletuje z květu na květ. Sbírá nektar a pyl. Pyl se na povrchu jejího těla zadrží velmi dobře pomocí chloupků. Včela si je potom pravidelně po návštěvě květu pročesává a z pylu tvoří tzv. rousky. Tento pyl včela přinese do úlu a ukládá ho do blízkosti plodového tělesa (budoucích včeliček). Pyl je nezbytný zdrojem látek pro výživu. Zpracování pylu již začíná při jeho sběru, kdy včely přidávají k právě utvářeným pylovým rouskům obsah medného váčku a výměšky svých žláz. Přebytečný pyl, který včely přinesly dobře stlačí v buňkách, aby v něm nebyly vzduchové mezery. Po té začnou probíhat biochemické změny tzv. FERMENTACE (speciální kvašení).

Propolis

Základní surovinou pro propolis jsou rostliny a pupeny. Nalezenou pryskyřici včela vykusuje a míchá se svými slinnými žlázami a dále hněte. Včely ji pak přinášejí do úlu obdobně jako pyl na 3. páru noh v pylovém košíčku. V úle má propolis mnohostranné použití: udržování hygieny proti bakteriím a houbám, tmelení stěn, menších děr a netěsností na zimu, tepelné izolační vlastnosti, dále jako výborný stavební materiál na zpevnění včelích plástů a okrajů buňek.

Mateří kašička

Produkují ji žlázy včel dělnic. Matka ji dostává v období trvání larválního vývoje a také po vylíhnutí. Larvy dělnic tuto šťávu dostávají jen do 3 dne a proto se plně pohlavně nevyvinou. Získává se odsáváním z matečníku ve stáří larvy 4 dnů (je jí nejvíce). Skladuje se: v temnu, do 0 st.C., nebo při jednorázové zmražení na -15 až -16 st.C.

Vosk

Včely staví své dílo z vosku, který vypocují v podobě tzv. voskových šupinek. Váha 100 šupinek = 0,025 g, takže na 1 kg připadá asi 4 166 666 šupinek. Při stavbě nového plástu se včely zavěsí jedna na druhou, takže vznikají řetězy stavějících včel. Vypocované šupinky si včela vytahuje z břišních kapsiček pomocí tzv. kartáčku na zadní noze a podává je ke kusadlům, kterými vosk hněte, a takto upraveného používá ke stavbě.

 
© 2009 – 2017 Michal Bialek – www.vcelyamed.cz